Něco z feministických stránek

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách.

  • Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku.
  • Rozdíly mezi muži a ženami jsou z velké části kulturně vnucené patriarchální společností a je nutné je odstraňovat.
  • Jedině patriarchální útlak může přinutit ženu vzdát se zaměstnání a věnovat se domácnosti a péči o děti.
  • Všechny ženy by se měly realizovat v zaměstnání, o děti by mělo být pečováno v jeslích, školkách a jim podobných zařízeních.
  • Žádné ženě by nemělo být povoleno zůstat doma kvůli péči o děti.
  • Heterosexuální sex, soulož je zkondenzováním mužské dominance a ženské podřízenosti.
  • Role ženy v domácnosti spojená s péčí o děti je nudná, ubíjí osobnost a nenaplňuje ji.
  • Lesbická láska a sex jsou oproštěny od nánosu reprodukce a mužské dominance, a proto je hodnotnější. Žádoucí je opustit tradiční ženskou sexualitu.

Diskuze - pouze po přihlášení k Facebooku

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …