Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již není hodnocena jako něco zvláštního. Je to ale pouze vliv feminismu, který tento posun způsobil?

Trochu jsem studovala a zjistila jsem, že to nebyl pouze vliv feminismu, co způsobilo, že dnes se ženám žije lépe než kdykoli předtím. Asi nejhůře bylo nám ženám za raného středověku. Byla to rolníkova žena, která byla zapřáhnuta za pluh. Benediktýnští mniši a jejich objev chomoutu, který umožnil zapřáhnout domácí zvíře, tak radikálně pomohl zlepšit život žen.

V době šlechty, rolníků a služebnictva bylo postavení mladých žen a mužů v mnoha směrech prakticky stejné. Svatbu domlouvali rodiče a rozhodovala velikost majetku. Práva dcery nebo syna byla potlačena.

Po průmyslové revoluci se nerovné postavení žen spíše znovu zhoršilo. Ve společnosti byl velký podíl dělníků a množství manuální práce u strojů. Žena od přírody není vybavena takovou fyzickou silou. Ale pro většinu dělnických profesí je fyzická síla a výdrž tím, co odlišuje výkonného dělníka od toho průměrného. Menší výkonnost žen se projevila do jejich horšího společenského postavení.

Nástupem zaměstnání založených na znalostech, mohla náhle žena vykonávat určitý druh práce stejně dobře jako muž. U některých činností založených na trpělivosti, empatii a citu dokonce dosahovala lepších výkonů. Stále větší potřeba účelné vzdělanosti, vznik specializovaných profesí, které vyžadují speciální dovednosti a schopnosti komunikovat, naslouchat a pracovat týmově ženám pomáhá. Účelnou vzdělaností myslím takové vzdělání a znalosti, které lze uplatnit v praxi. Spíše historicky zůstává zažité, že za vzdělaného býval považován ten, který má encyklopedické znalosti v oblasti literatury nebo historie.  Takové znalosti jsou v praxi jen málo použitelné.

Roli, aby se žena stala samostatná a svéprávná, sehrálo i postavení rodiny. Dříve byli lidé závislí na rodině. Tradiční rodina byla nutnost. Pokud se podíváte na staré filmy, je zde ztvárněno mnoho rodin, které lze dnes nazvat za rozvrácené. Jejich členové museli zůstávat spolu, i přesto, že se vzájemně nenáviděli. Být součástí rodiny byla nutnost. Být zavržen rodinou znamenalo katastrofu – jak pro syna, tak pro dceru. Zejména pro ženu s nemanželským dítětem přišlo vydědění a pouhé dvě možnosti – sebevražda nebo prostituce. Dnes je pro mladé lidi rodina dobrovolný svazek založený na náklonnosti, respektu a oddanosti, do které se po době puberty rádi vrací.

Svobodu, v možnosti ženy rozhodnut se jak bude žít, umožnilo též stále se zlepšující sociální zázemí. Dnes již žena, i jako svobodná matka, dokáže přežít a uživit svoji neúplnou rodinu. Žena už tak nemusí zůstávat ve svazku, který ji nevyhovuje.

Feminismus ovlivňoval kulturu a myšlení západoevropské civilizace. Toto hnutí v mnoha věcech ženám pomohlo. Nemá smysl poukazovat na historické nespravedlnosti vůči ženám jako na něco, co pouze díky feminismu dnes není. Další nesmysl, kterým se feministky zaštitují, je nutnost fungovaní feministického hnutí jako obrany před navrácením se do minulosti. Historie je pryč a díky vzdělání, obecné větší toleranci společnosti a sociálnímu zabezpečení zůstane ženám osud v jejich rukách.

Diskuze - pouze po přihlášení k Facebooku

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …