Feminismus a muži

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají ženy, problémy s genderovými stereotypy v médiích, ve vztazích a v sexualitě mají ženy. Bojují s tím jen ženy nebo i muži? S čím mají vlastně problém muži?

Feminismus je odvozen ze slova“ femina“, neboli žena. A možná právě v tom je zakopaný pes. Myslím, že když už z názvu jistého myšlenkového proudu něco vyřadíme (tím myslím muže), pak je obtížné tvrdit, že se tím „něčím“ také zabýváme.

Znevýhodňování na základě pohlaví můžeme brát oboustranně. Od mužů se také automaticky očekává důraz na výkon, fyzickou sílu, agresivitu, také potlačování citů, potlačování důležitosti vztahů a rodiny a potlačování možnosti se krášlit. Nutnost být chytrý a silný hoch, který rozumí počítačům a umí vše opravit. Nad tím se ale nikdo nepozastavuje. Neznám ale muže, který by si na tyto vlastnosti, které od něj okolí automaticky očekává, stěžoval. Nebo dokonce nabádal ostatní muže ke sdílení stejného názoru a k založení hnutí, které udělá svět spravedlivějším.

V přednáškách o genderových stereotypech na středních školách se studenti a studentky většinou chytnou na sexistické reklamy, kde bezhlavé ženy vystavují svá prsa, nebo kde hospodyňky čistí zažloutlé toalety. Nedávno se však vyučující rozhodli ke změně. Přednášky zacílili více na stereotypy o mužích. Stejně sexistické reklamy, kde byli muži představeni jako malí kluci, ochotní poprat se a soutěžit o cokoli. Nebo naopak drsní sexuální přeborníci. Takovéto reklamy ale s nikým nezamávaly.  Jakoby nešlo stereotypy vůbec identifikovat. Nikdo předtím neslyšel, že gender se týká i mužů.

Teď jsem se dočetla, že se tímto tématem začaly zabývat feministky. Proč najednou tak otočily? Je to proto, že za to mohou dostávat peníze z fondů pro rovné příležitosti nebo je začalo trápit, že muži jsou tak hloupí, že se tím nezabývají? Dokonce se objevilo i první ocenění, kdy byl pochválen časopis Xman.

Můj závěr je ten. Muže vůbec netrápí, jaké jsou na ně kladeny požadavky. Nějaký gender je v podstatě nezajímá. Drtivou většinu žen také ne. Mají důležitější věci na práci než zkoumat, zda to nebo ono by je mohlo v reklamě nějak diskriminovat. Jsou to vnucená témata, která se snaží otevřít feministky nám všem hloupým, co neprozřeli. U málo žen se jim to již podařilo. Podle mne je za tím vším jen snaha otevírat umělá témata, která feministkám pouze zajistí dotaci z Evropské unie na další rok.

Diskuze - pouze po přihlášení k Facebooku

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …