Vliv feministek na školství

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací.

Nedávno jsem narazila na velmi vtipnou příručku, ve které stálo: „Modeling je dosud jediná profese, kterou prezident republiky Václav Klaus poctil vlastnoruční korunovací vítězky, zatímco vyhlašování úspěšných podnikatelek roku, vědkyň apod. se nezúčastňuje. Prezidentovu přítomnost v soutěži Česká miss v roce 2005 mohla veřejnost chápat tak, že profese modelky má mimořádnou společenskou hodnotu“

Konkrétně tento příklad mě velice zaujal. Patrně z důvodu, že se tak trochu týká mé profese. Až dosud jsem si zrovna jako modelka nijak zvlášť „mimořádně společensky hodnotně“ nepřipadala. Pokud to však vyjadřuje jedním gestem přímo pan prezident, budu to muset ještě přehodnotit.

Do té doby jsem vycházela z faktu, že prezident republiky se zúčastnil České Miss jako podporu soutěže paní Maláčové za to, že byla jeho dlouholetá spolupracovnice. Brala jsem, že je v pořádku, že si Václav Klaus může zvolit, koho podpoří a koho ne. Nenapadlo mě, že pokud si někdo udělá akci vyhlášení „podnikatelky roku“, automaticky může uvažovat o tom, že by mu prestiž jeho soutěže měl logicky svou účastí podpořit prezident.

Čím detailněji jsem si příručku pročítala, tím rychleji mi však mizel úsměv. Autorem tohoto manuálu je vzdělávací projekt Rovné příležitosti v pedagogické praxi, který nabádá učitele vnucovat dětem feminismus již od školního věku. Je zde uvedeno čtrnáct aktivit, které mohou pomoci odstranit ve školním prostředí předsudky vůči ženám a mužům. Financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. To vše, aby děti v dospělosti náhodou nezastávali špatného názoru: žena→ domácnost, muž→ práce.

Za peníze z Evroské unie se děti dozví, že president Václav Klaus je sexista a člověk, který se mýlí. Za stejné peníze, které mohly být vynaloženy například na nákup školní potřeb, se dozví, že maminka je hloupá, pokud se stará o ně a o tatínka. Paní učitelky se dozví, že moderní výuka učí dívky, že moderní žena již nevaří.

Feministky na rozdíl od politických stran nebyly nikým voleny. Nikdo jim tak nedal mandát zasahovat do výuky ve školství. Feministky dnes ale rozhodují o tom, co se učí a jak se formují děti ve školách. A ještě jsou za to dobře placené.

Diskuze - pouze po přihlášení k Facebooku

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …