Články

Feminismus škodí ženám

 

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i samotným ženám. Toto je zákadní článek, který ukazuje důvod vzniku těchto stránek.

V minulosti, kdy postavení žen bylo podřadné vůči mužům, měl feminismus smysl. V dnešní době však postavení mužů a žen již není nerovné a existují-li odlišnosti, jsou dané samotnou odlišností ženy a muže – jejich různého způsobu myšlení, jiným rozdílným vnímáním hodnot, rozdílnými touhami a potřebami. Muži touží vítězit a svůj pracovní úspěch vnímají jako rozhodující pro své štěstí. Ženám přináší pocit štěstí často něco jiného.

Žena dříve mohla pouze doufat, že se dobře provdá a tak se stane ženou úspěšnou. Feminismus vybojoval u žen možnost volby. Dnes si žena může vybrat, zda se chce prosadit ve své kariéře, věnovat plně své úsilí rodině, nebo se nějak obě činnosti pokusit skloubit. Feminismus tak již ztratil původní smysl a toto hnutí začalo hledat smysl nový.

Ve jménu rovnosti žen potlačuje v samotných ženách jejich ženskou stránku a nabízí jim svět, v kterém se sami nemusí cítit vůbec šťastné. Pod pojmem „rovnost žen“ se v podání feminismu skrývá „stejnost“. Jenže většina žen netouží soupeřit s muži a vítězit nad nimi v mužském světě. Touží spíše najít spokojenost a souznění, jak se svým partnerem, tak v rámci celé rodiny a blízkého okolí.

Díky feminismu je dnes žena, která skvěle vychová děti, brána jako méněhodnotná proti ženě, jež sama dosáhne vysokého postu. Společnost si přestává vážit žen matek. Kolik žen podnikatelek a manažerek je vyzdvihováno a píší se o nich příběhy v ženských časopisech, které z nich dělají vzory. Nebo naopak kolik modelek a ženských celebrit je hodnoceno podle zcela povrchních kritérií. U obou těchto zdánlivě odlišných skupin žen se hodnotí pouze to, jak jsou úspěšné, nikoli jak dokáží vycházet s okolím a zda jsou také šťastné.

Feminismus ženám jak dříve volbu dával, tak nyní jim volbu bere. Jediná úspěšná žena je ta žena, která se dokáže samostatně prosadit – taková, která dokáže rozhodovat a být zcela samostatná a na každém nezávislá.

Feminismus nejenže irituje muže, ale také začíná škodit i samotným ženám. Volá po prostředí, kdy chce mít 50% žen v parlamentu, zastoupení žen v nejvyšších managementech, vojačky, pilotky, techničky. Neklade si však otázku, jakou část žen taková práce zajímá a zda žena na takovém postu může být vůbec přínosem. Nezabývá se ani otázkou, zda žena i když dosáhne takové mety, pro budování kariéry pak není schopná založit rodinu, zažít pohodu s přáteli. Zkrátka zda „úspěšná“ žena je ve skutečnosti úspěšná, to znamená spokojená a šťastná sama se sebou. Znám hodně svých kamarádek, kterým je dobře, aniž by dosáhli nějakých profesních úspěchů. Nechápu, proč by feministky měli těmto dívkám říkat – žijete v omylu. Jste hloupé, že se staráte o manžela, o děti, přestaňte dělat podřadné domácí práce.

Díky feminismu „domácí práce“ nebo „hospodyňka“ má ve společenském vnímání podřadný nádech. To samé platí pro „krásné ženy“, „miss“, „modelky“, které jsou hloupé.

Dle mého názoru feministky nemusí být ošklivé ženy, přesto se domnívám, že se od většiny žen liší. Je známé, že ženy mají jiný typ mozku než muži. Je také vyzkoumané, že určitá malá část žen má mužský typ mozku a určitá malá část mužů má naopak  ženský typ mozku. Dle mého názoru jsou feministky ženy, které mají mužský typ mozku a zkrátka přemýšlí stylem mužů. Proto se s muži srovnávají a žádají stejné zacházení i stejné profese – jsou to ony vojačky, ředitelky, vědkyně. To je ještě v pořádku, je to jejich volba. Jenže protože muži mají často tendenci být spasiteli a prosadit svůj názor, jako názor obecný, tak i ženy s mužským typem mozku mají takové chování a v tom je ten problém. Tyto ženy se sdružují jako feministky. Vzaly za úkol měnit společnost, upravit staleté zvyky, zachraňovat ženy a vysvětlovat jim, v jak nespravedlivém světě žijí. Zkrátka dospěly k názoru, že nás ženy spasí a že nám svojí činností pomáhají. Domnívám se, že ve skutečnosti většina žen o takovou pomoc nestojí a pokud takovému trendu podlehnou, sami si škodí.

Žena začne zanedbávat to, jak vypadá, přestane od mužů vyžadovat galantnost, ztrácí schopnost se o někoho starat. Začne být méně žádaná, začne mít rozpory s partnerem, přijde o volný čas. Vydělá si hodně peněz, za které si koupí hodně věcí, které nepotřebuje. Začne žít sama, protože nikdo nemá zájem žít s ní. Zároveň očekává partnera, ke kterému může vzhlížet, protože tak to my ženy máme rády. Ale zároveň ani trochu nehodlá být pod ním, protože není zvyklá poslouchat někoho jiného než sebe. To je rozpor, který se špatně řeší. Také díky svému postavení si začne mnohem hůře shánět partnera, protože její očekávání jsou logicky vyšší. Zároveň ale ti úspěšní partneři očekávají od žen zázemí, aby se mohli věnovat dále tomu, v čem jsou úspěšní. Nikdo není pak ochoten věnovat se oněm „podřadným pracem“ jako starost o domácnost. Takže je mnoho nešťasných „úspěšných“ žen, které mají místo partnera psa. To mi nepřijde nejlepší volba. Feminismu zkrátka dělá ženy nešťastné a ženám škodí.

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …