Proč vznikly tyto stránky

 

Stránky stopfeminismu.cz vznikly proto, aby ukázaly, že feministické názory zastává pouze malá část žen.

Feminismus dosáhl svých původních smysluplných cílů a nyní se stal ve svých požadavcích nejednotným a extrémistickým hnutím. Feministky jsou z větší části ženy, kterým se nedaří být úspěšné jako ženy a vidí svoji šanci prosadit ve světě mužů. Nemusí to být vždy ženy ošklivé. Rezignovaly však na svou ženskost. Je to menšina žen, která má mužský typ mozku, stejně jako určitá malá část mužů má ženský typ mozku a ženské myšlení (více v článku Feminismus škodí ženám). Při lobování a prosazování svých osobních představ a názorů se feministky zaštiťují něčím, co jím nepřísluší – „obhajobou práv žen“. Ve skutečnosti zastupují představu o šťastném životě pouze malé části žen. Již dávno skončila doba, kdy muži diskriminovali ženy. Určitě se najdou i výjimky. Takové výjimky ale naleznete všude. Důležité je, že již nyní bylo dosaženo zrovnoprávnění žen a již nyní mají ženy možnost volby, jak nakládat se svým životem.

Stránky stopfeminismu.cz se pokusí ukázat, jak jsou feministky se svými novými požadavky pro společnost nebezpečné. Vidí totiž svět černobíle. Ne každá žena touží být kariéristka. Jsou i ženy, které v péči o partnera a děti naleznou své životní poslání a pocit štěstí. Pokud se ale současným feministkám podaří dosáhnout toho, co hlásají, přinese to méně štěstí nejen mužům, ale i samotným ženám.

Dominika Hužvárová
www.huzvarova.cz

Na těchto stránkách budou vydávat články výhradně ženy.