Dopis poslancům

Psát dopisy politikům není nic těžkého, proto jsem při prvotní komunikaci zvolila právě písemnou formu. Níže uvedený dopis jsem poslala jako přílohu e-mailu všem poslancům a poslankyním parlamentu ČR, ve snaze zamezit přijetí Antidiskriminačního zákona. Samotná e-mail krátce sumarizoval obsah dopisu. Jak se později ukázalo, hlasování o Antidiskriminačním zákoně bylo staženo z únorového jednání Parlamentu ČR.

Dopis poslancům v plném znění:

Vážený pane poslanče,

Jmenuji se Dominika Hužvárová a chci Vás informovat o nové aktivitě a požádat Vás o způsob hlasování u Antidiskriminačního zákona.

Do konce února bude spuštěna doména www.stopfeminismu.cz. Cílem této domény je ukázat, že feminismus je aktivitou, která již splnila své původní cíle a její nové cíle škodí nejen mužům, ale i ženám.

Již dlouhou dobu jsou mi feministky nesympatické, protože zcela opomíjí ženskou stránku a svojí povahou jsou jejich požadavky podobné požadavkům totalitárních režimů. Určují totiž jediný způsob chování, jediný způsob uspořádání ve vztahu a v rodině a jedinou definici úspěšné ženy. V posledních letech se mi daří vítězit v soutěžích Miss. Poté, co jsem se stala MISS EURO 2008, jsem v rozhovoru pro magazín DNES zmínila, že mi vadí feministky, které dělají z žen chlapy. Dostala jsem od několika feministek velmi ostré emaily, které vyzněli tak, že bych se měla takříkajíc umravnit. To, co ale rozhodlo, že se angažuji ve snaze omezit toto hnutí, byl nedávný článek v jedněch novinách. Zde jsem se dočetla, že Evropská unie navrhuje, aby výrobci pracích prášků, přípravků do kuchyně a úklidových prostředků měli zakázáno využívat ženy v reklamě. Údajně taková reklama utvrzuje diváky, že podřadnou domácí práci provádí vždy žena a ne muž. Považuji to za hloupost. To, že je se o domácnost stará více žena než muž je dané větším smyslem ženy pro pořádek a je dobře, že žena takový smysl má. Domácí práce nejsou podřadné, takto je označili pouze feministky. Žena, která se dokáže starat o svého partnera a o své děti, je díky těmto tvrzením společensky hodnocena hůře než žena, u které je na prvním místě její kariéra. To je ale nový společenský nátlak na ženy, jak se musí chovat.

V minulosti feminismus bojoval za to, aby dal ženám možnost výběru. Dnes žena může budovat kariéru nebo se může se starat o rodinu. Má možnost volby a to je dobře. Feminismus však svými dalšími novými požadavky nyní ženám možnost volby bere. Snižuje hodnotu ženskosti a říká ženám, že chtějí-li být společensky vážené, musí uspět ve světě mužů. Pokud se o tak ženy rozhodnou, možná se stanou finančně soběstačně. Stanou se však šťastné?

V současnosti studuji vysokou školu a díky Miss a modelingu vydělávám dostatek peněz. I tak mojí hlavní radostí je se starat o svého přítele a dělat mu zázemí. Nemusím to dělat, dělám to ráda. Dělám to ráda i proto, že si mě za to partner váží, protože ví, že jsem pro něj hodnotou, o kterou nechce přijít. Podle feministek jsem žena zneužívaná.

Obracím se na Vás dnes z důvodu schvalování Antidiskriminačního zákona. Předem říkám, že zákon jsem nečetla a nemám ani právní vzdělání, abych ho mohla posoudit. Pouze jsem si přečetla určité komentáře novinářů při přípravě stránek www.stopfeminismu.cz.  Nejvíce na mě zapůsobilo zdůvodnění, z jakých důvodů prezident republiky Václav Klaus vrátil sněmovně zákon k novému projednání.

Chci Vás tímto požádat, abyste zvážil možnost nepřijetí tohoto zákona. Zákon se snaží nastavit spravedlnost v mezilidských vztazích a snaží se je regulovat ve jménu rovnosti a spravedlnosti. Podle mne vztahy mezi lidmi jsou fakticky dohody. A dohoda, ač si to mnozí včetně feministek myslí, nemá být spravedlivá. Dohoda má být především oboustranně výhodná. Pokud použiji extrémní příměr, vztah mezi masochistou a dominou je vztah velmi nespravedlivý. Je to ale vztah oboustranně výhodný a oběma stranám vyhovuje. Vztahy by opravdu měli být především oboustranně výhodné, pak přináší oběma stranám štěstí a souhru. To samé platí i o vztazích na pracovišti. Proč by měli být vztahy a lidské chování regulováno, když taková regulace přináší více omezení než výhod?

Prezident republiky poukazuje na fakt, že v zákoně je novinka, povinnost žalovaného prokázat svoji nevinu. Pokud to chápu dobře, vychází zákon z principů středověkého inkvizičního práva. Kdysi dávno jsem četla článek o tom, že první žena u nás zažalovala zaměstnavatele za to, že vybral do vyšší pozice v podniku muže místo jí, ženy. Uvedla, že se cítí diskriminována, protože má delší profesní praxi a tím i automaticky lepší předpoklady. Jediným důvodem tedy může být, že ona je žena a ve vedení chtějí být samí muži. Proto na uvolněné místo berou opět muže. Možné to je. Je také možné, že se s ní složitě jedná a nelze se s ní o ničem dohodnout. Zkrátka to může být nepříjemná osoba, s kterou nechce mít nikdo nic společného. Má pak mít takový člověk výsady jen proto, že je žena?  Může být argument „špatně vychází s lidmi“ dostatečný k prokázání žalovaného podniku, že se vedení rozhodlo pro někoho jiného? A pokud ne, má si žalovaný nějaký argument vymyslet? Nestane se náhodou v rukou vychytralých žen tento zákon nástrojem k vydírání?

Některé nápady ze strany Evropské unie jsou zvláštní. Regulace lidských vztahů k nim patří. Evropská unie je možná pod tlakem feministek, které pod dobře znějícím sloganem „rovné příležitosti“ prosazují svůj pohled na to, jak by měl vypadat svět. Dokonce už dnes lze vytvářet lobbistické organizace (např. feministické spolky), které čerpají k svému provozu a prosazování svých idejí veřejné prostředky.  Jejich představa, že muži a ženy jsou zcela stejní, se valné většině žen včetně mě příčí. Já chci být ženou a chci, aby muž byl MUŽ. Pokud ne pro ženy, pro koho jsou takové lobbistické skupiny užitečné?

Pokud ve jménu rovnosti bude regulováno úplně vše, zanedlouho mohou být Evropskou unií regulovány i politické dohody. V praxi to může vypadat tak, že se vaše strana dohodne s jinou stranou a uzavřou dohodu, která je pro obě strany výhodná. Pak nějaká instituce, třeba soud, takovou dohodu zpětně zruší z důvodu, že je nevyvážená a dá vám za povinnost uzavřít dohodu novou, která musí být více spravedlivá a to i za stavu, že bude pro obě strany méně výhodná.

Žádám vás tímto, nepřijímejte zákony, které nepůjde dodržovat a přináší toho jen málo dobrého. Každý takový zákon jen snižuje důvěru lidí v autoritu státu a z obcházení zákonů se stává stále více něco, co je považováno za lidsky omluvitelné a pochopitelné. O Antidiskriminačním zákoně jsem se dozvěděla nyní a brzké rozhodnutí o přijetí tohoto zákona mi neumožnilo k němu více nastudovat. Podle toho, co zatím vím, bude nedodržování a obcházení právě tohoto zákona v mnoha případech lidsky pochopitelné.

Budu ráda, když mi napíšete, zda se Vám aktivita www.stopfeminismu.cz zamlouvá.

V Havířově dne 18.2.2009

Dominika Hužvárová

Feminismus škodí ženám

Feminismus ztratil svůj původní smysl. Stal se radikáním hnutím. Opomíjí ženskost a pokud se ve společnosti prosadí, začne škodit i …

Feminismus – co s ním dál

Feminismus si splnil své cíle a vytýčil si nové. Stal se extrémistickým hnutím. Existuje vůbec hranice, kdy feministky …

Něco z feministických stránek

Perličky, které jsem nalezna na feministických stránkách. Žádný muž by si neměl dovolit finančně podporovat svoji manželku. Rozdíly …

Jaká má být žena

Je u ženy důležitější vzhled nebo inteligence? Jaké byly, jsou a měly by být kladené požadavky na každou ženu. Pokud …

Jaký je ideální vztah mezi mužem a ženou?

Feministky a další aktivisti bojující proti „diskriminaci“ se mýlí v tom, co je nejdůležitějším principem soužití lidí. Ať už …

Co dělají hodné holky špatně

Feministky často v náboru nových členek poukazují na fakt, že hodné holky špatně končí. Proč některé dívky dávají …

Podíl feminismu na rovném postavení žen – minulost a současnost

Feminismu se podařilo dosáhnout mnohého. Ženy již mohou volit, studovat školy, vybrat si svobodně povolání. Žena kariéristka již …

Feminismus a muži

Mottem feminismu jsou rovné příležitosti. Problémy s očekávanou společenskou rolí mají ženy, problémy s prací a rodinou mají …

Vliv feministek na školství

Jak dnes působí feministky ve školství a co se učí děti z feministických publikací. Nedávno jsem narazila na velmi …