Na základě e-mailové komunikace a pozvání jsem se setkala s následujícími poslankyněmi: 

  

Mgr.Soňa Marková (KSČ) 

 

Předsedkyně Stálé komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti 
Místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti

 

„Pokud byste měla zájem, ráda bych Vás pozvala do Prahy, abychom si mohly pohovořit
a vysvětlit si vzájemně svá stanoviska. Přeji Vám, abyste se ve svém životě nikdy s diskriminací nesetkala“. 
Mgr.Soňa Marková

Po setkání se naše názory velmi přiblížily a myslím si, že se mi odmítavý postoj k aktivitě Stopfeminismu.cz u paní magistry podařilo změnit. To mi umožní v budoucnu mít větší vliv
při zabránění přijímání feministických zákonů. 

 

 

 

   

MUDr. Dagmar Molendová (ODS) 

 

Stálá komise pro rovné příležitosti
Výbor pro sociální politiku
Výbor pro zdravotnictví 

„Pokud by byla možnost Vás navštívit, či se setkat u nás v region u (jsem z Ostravy) budu velmi potěšena. Od 17.3 jsem v Praze, kde začíná další schůze PS. Myslím, že osobní setkání by bylo milé.“  MUDr. Dagmar Molendová

V poslankyni jsem myslím si získala stoupenkyni a pomocnici v dalších aktivitách Stopfeminismu.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

PeadDr. Jana Rybínová (ODS)  

 

Stálá komise pro rovné příležitosti
Ústavně právní výbor
Výbor pro zdravotnictví 

 „Velmi oceňuji Vaši aktivitu a vězte, že má a bude mít moji podporu“
„Přeji Vám ve Vaší práci úspěch a berte mne jako Vaši podporovatelku“  
PeadDr. Jana Rybínová

   

V poslankyni jsem myslím si získala stoupenkyni a pomocnici v dalších aktivitách Stopfeminismu.cz.